This site was visited 43276229 times
Sales Executive
22/02/2018
เปิดรับสมัคร Sales Executive หลายอัตรา

คุณสมบัติ
  • หญิง/ชาย
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา: ปวช-ปริญญาตรี
  • มีพาหนะเป็นของตนเอง
  • รักงานขายและบริการ
  • มีประสบการณ์การวางสเป็กกับสถาปนิก, อินทีเรียดีไซน์เนอร์ และการติดต่องานโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ www.goosebaratos.com

 
[ back ]